TOC

我的第一台电视机

原本锁定小米电视 3 55 英寸的,结果后来买小米路由器 3 的一些体验,让我对小米很失望(一个烂路由器,退换了两次,他们坚持东西是好的,真他妈见鬼)。

而且,和其他的厂商一笔,他妈的,小米什么东西都要靠抢,搞得像乞丐需要被施舍一样...我终于厌倦了。

更重要的是,这次买电视发现乐视的电视比小米的配置高得多,而且还便宜好多,所以,最后选定乐视了。

- 超4 X50 Pro 超4 X50 超4 X43
CPU(计算) Mstar 6A938 1.7GHz
四核64位CPU
Cortex A72x2+A53x2
Mstar 6A938 1.7GHz
四核64位CPU
Cortex A72x2+A53x2
Mstar 6A938 1.7GHz
四核64位CPU
Cortex A72x2+A53x2
GPU(图形) Mali T820 MP3 Mali T820 MP3 Mali T820 MP3
RAM(内存) 3GB DDR3 3GB DDR3 3GB DDR3
ROM(存储) 32GB eMMC 5.1闪存 16GB eMMC 5.1闪存 16GB eMMC 5.1闪存
屏幕 4K 50英寸 3D 全高清 50英寸 全高清 43英寸
价格 2999 2499 1899

最终决定就买超4 X50 Pro。

附:乐视超4 X50 Pro VS. 小米电视 3 55 英寸

- 乐视 小米
CPU(计算) Mstar 6A938 四核 1.7GHz CPU:Mstar 6A928 四核 1.4GHz
GPU(图形) Mali T820 MP3 Mali-760 MP4
RAM(内存) 3GB DDR3 2GB DDR3
ROM(存储) 32GB 8GB
屏幕 4K 50英寸 3D 4K 55英寸
价格 2999 3999